• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
CENTRALNA IZLOŽBENA SALA NA PRVOM SPRATU
2ornament
U centralnoj izložbenoj sali čuvaju se uspomene na legendarno razdoblje od XVI-XVIII vijeka, kada su naši pomorci razvijali domaće brodarstvo i pomorsku trgovinu, aktivno sarađivali u izgradnji ratnih i trgovačkih mornarica u stranim zemljama, uspostavljali nove puteve pomorske trgovine i borili se protiv gusara i Turaka na Jadranskom i Sredozemnom moru.
 

 

 • Kapetan Matija Zmajević iz Perasta, admiral ruske baltičke flote i saradnik Petra Velikog u izgradnji pomorske flote na Baltiku
 • Kapetan Petar Želalić iz Bijele, koji je za junaštvo u borbi sa gusarima dobio titulu viteza Malteškog Reda
 • Okršaj kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote sa gusarima kod Patrasa 1751. godine
 • Portret kapetana Marka Ivanovića iz   Dobrote,   poginuo   u   okršaju   sa gusarima kod Pireja 1756. godine
 • Borba braće Marka i Joza Ivanovića iz Dobrote sa gusarima u luci Pirej 1756. godine (ovu sliku, kao i onu pod rednim brojem 3, izradio je venecijanski slikar Vincenzo Chilone)
 • Kapetan Krsto Čorko iz Perasta, kraj XVII vijeka
 • Kapetan Jozo Luković iz Prčanja u narodnoj nošnji, kraj XVIII vijeka
 • Slika "Tršćanska luka" iz 1871. godine - rad Vasilija lvankovića
 • Dokumenti iz muzejskog arhiva

 


U vitrinama se nalaze:
 
 • Kopija najstarijeg poznatog dokumenta o kotorskom pomorstvu iz 1167. godine

 • Atlas Mediterana Antoana Rua iz 1764. godine

 • Privilegije (dukale) izdate bokeljskim opštinama i porodicama


Modeli brodova:
 • Dobrotska tartana, XVII-XVIII vijek
 • Šambek kapetana Petra Želalića, XVIII vijek
 • Nava "Leon Coronato", pr­va pol. XVIII vijeka, peraški jedrenjak