• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
ODJELJENJE PAROBRODARSTVA

2ornament

Umjetničke slike, fotografije i modeli brodova u ovoj prostoriji prikazuju razvoj parobrodarstva tokom XIX vijeka, prije i između dva svjetska rata, sa posebnim osvrtom na pomorsko-trgovačko preduzeće "Jugooceanija" iz Kotora formirano 1955. godine.

Portret kapetana Miloša Vukasovića iz Dražin Vrta, povelja o osnivanju argentinskog pomorskog društva "La Platensa", kao i fotografije brodova "Apolo" i "Minerva", vlasništvo kompanije "La Platensa" koji su izgrađeni po uputstvima I nacrtima kapetana Miloša Vukasovića.

Fotografije brodova parobrodarskog preduzeća "Tripkovich & Co", akcionarskog brodarskog društva osnovanog 1899. godine.

Đorđe Ivanković, porijeklom iz Herceg Novog, tršćanski brodovlasnik prve decenije XX vijeka

Slike brodova u vlasništvu austrijskog Parobrodarskog društva "Lloyd", osnovanog 1836. g. u Trstu

Kapetan Tripo Milatović iz Stoliva (mlađi) zapovjednik na parobrodima Austrijskog Llovda.

Portreti kapetana Filipa i Joza Radoničića iz Dobrote os­nivača prvog parobrodarskog društva u Kotoru "Bokeška plo­vidba" 1892. g.

Modeli brodova "Archiduca Lodovico" (kombinacija pa­re, bočnih kotača i jedara) i parobrod "Medea" koji su među prvim uplovili u Boku Kotorsku 1840. g. kao parni brodovi, a bili su vlasništvo Austrijskog Llovda.

Jugoslavenska oceanska plovidba je pomorsko - trgo­vačko preduzeće osnovano u Kotoru 1955. g. Krajem 1983. g. raspolagalo je flotom od 24 broda ukupne nosivosti od 411.63 8 DWT. U ovoj prostoriji nalaze se modeli brodova Jugooceanije

  • "Igalo" 3.825 DWT, građen 1950. g.
  • "Kozara" 39.674 DWT, građen u Japanu 1965. g.
  • "Sutjeska" 72.149 DWT, građen u Engleskoj 1976. g.
  • "Banat" 13.020 DWT, gra­đen u Rijeci 1963. g.
  • "Admiral Zmajević" 12.787 DWT, građen u Splitu 1965. g.
  • "Kozara" - stari tip, 8.194 DWT, građeni 1927. g.