• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
CENTRALNA SALA DRUGOG SPRATA

2ornament

Na zidu lijevo od ulaznih vrata izložen je portret kapetana Antona Božovog Radimira, čuvenog dobrotskog brodovlasnika s kraja XVIII i početka XIX vijeka, kao i slike jedrenjaka koji su bili njegovo vlasništvo: brigantini "Cavalier Macedone", "Arabo Felice", "Serpente"i trabakul "Glorioso".

Desno od ulaznih vrata izloženi su portreti dobrotskih brodovlasnika Iva i Krsta Radoničića, kao i slika jedrenjaka u vlasništvu porodica Radoničić -Tripković.

Na suprotnom zidu izloženi su portreti Pava Kamenarovića kapetana i pjesnika iz Dobrote, kao i portret Spiridona Gopčevića, jednog od najpoznatijih Tršćanskih brodovlasnika prve polovine XIX vijeka.

Među portretima na ovom zidu ističe se portret kapetana Iva Visina iz Prčanja, koji je svojim brigantinom "Splendido" (model se nalazi desno od portreta) oplovio svijet kao prvi Južni Sloven od 1852-59. g. Ispod portreta nalazi se povelja o dodjeli najvećeg pomorskog odlikovanja izdatog u mirnodopske svrhe - bijeloj zastavi "Merito Navali". S druge strane modela brika "Splendido" nalazi se portret kapetana

Federika Belavite iz Prčanja, koji je kao poručnik pratio kapetana Visina na putu oko svijeta.

 

U vitrinama se nalaze razni brodski instrumenti:

 • brzinomjer "barketa", log i pješčani satovi
 • hronometri, kombinacija barometra, termometra i higrometra i barograf
 • "pulena" pramčana drvena figura sa dobrotskog jedrenjaka "Đurko"
 • oktant, Devisov kvadrant, kompas sa alhidadom, durbin, sekstant i Mapa planova luka i zaliva - Jozef Alezard 1817. godina
 • pisaći pribor, portolan, fla­še za mornarske poruke, brodska presa za kopiranje službenih pisama
 • kompas sa postoljem i brodsko kormilo

 

U prostoriji su izloženi modeli brodova:

 • bark "Aquila", rad Toma Đurđevića iz 1883. g.
 • model nave iz vremena plovidbe tog broda.