• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
BIBLIOTEKA

bibliotekaU prizemlju Muzeja nalazi se biblioteka formirana uporedo sa osnivanjem Muzeja 1952. godine. Prva velika zbirka stručnih knjiga formirana je od donacije Pomorskog tehnikuma iz Kotora (bivša Nautika), osnovanog 1849. godine.

Danas biblioteka posjeduje preko 16.000 knjižnih jedinica koje se vode u datoteci i čuvaju u posebno izrađenim vitrinama. Bibliotekaje otvorenog tipa, sačinjavajuje čitaonica, pomorski arhiv, stručna pomorska literatura, kao i ostala stručna litera­tura iz oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Bibliotečki fond formiranje putem donacija, kupovina i razmjene.